Femily Tips – ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ସଠିକ ନିୟମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବି ଲାଗି ରହିବ

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ । ବିବାହ ବିବାହ ଜିନିଷ ଏବଂ ଜଣେ ବିବାହ ପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ।।।।। ପଡିଥାଏ ପଡିଥାଏ । ଜଣେ ଜଣେ ସିନ୍ଥି ପିନ୍ଧିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ର ମହତ୍ତ୍ୱ।।।।।।।।। ଯଦି ଯଦି ଯଦି ନାରୀ ନାରୀ ତାର ତାର କୁ କୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ ତା ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ର କାରଣ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ କାରଣ କାରଣ କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା ତା ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ କୁ କୁ କୁ

1- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଥି ର ଲଗାଇବା।।।।।। ଏହା ଏହା ତାର କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।।।।।।।।

2- ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର କୁ ନିଜ ଚୁଟି ଲୁଚାଇ ଲଗାନ୍ତି।।। ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସମାଜରେ ମାନ ହାନି।।।।।।।।

3- ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଇ ଟିକିଓ ସାଇଡ୍ ରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଠାରୁ ଠାରୁ ଠାରୁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ଓ ଓ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଓ ଓ ହୋଇଥାଏ

4- ପିରୟର୍ଡସ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ କି ଉଚି๬୍ ଇୁର

एवी स्टुअर्ड एद बी सिन्दूर पेन्विबजा एबट नं। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେେବ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ।

5- ସିନ୍ଦୁର କେତେଥର ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ –

3ଥର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।

6- ସିନ୍ଦୁର ପଡିଗଲେ କ ଣ କରିବେ–

ସିନ୍ଦୁର କୁ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଯଦି ସିନ୍ଦୁର, ତେବେ କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡାରେ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନେବା।।।।।।।।।। ଉଚିତ୍ ଉଚିତ୍ କରିନେବା କରିନେବା

7- ସିନ୍ଦୁରକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍-

ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର କୁ କୁ ରଖି ତାକୁ କୌଣସି କତିମ୍ବା କତିମ୍ବା ତମ୍ବା ନଚେତ୍ ତିଆରି ପାତ୍ରରେ ରଖିବା।। k

8 – ସବୁଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ – – –

କେବଳ ବିବାହ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବବବବବର

9- ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଢାଙ୍କି ଲଗାନ୍ତୁ।।।।

10- ସିନ୍ଦୁରକୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ୍।।।।।।।। ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଚିତ୍ ପିନ୍ଧିବା ପିନ୍ଧିବା ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର କରି କରି ମୁହଁ ମୁହଁ ଦିଗକୁ ଦିଗକୁ

11- ସିନ୍ଦୁର କେତେେବଳେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍-

ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ଅଲଗା ରଖିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ।। k बैंक ऑफ इंडिया

ଯଦି ଯଦି ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତେବେ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସହ ସହ ସେୟାର ସେୟାର ସେୟାର यह बहुत अच्छा है और यह एक अच्छा समय है

Leave A Reply

Your email address will not be published.